1-Porta rezidenciale me rrëshqitje

Print

Written by Administrator Monday, 02 August 2010 08:14

 

1-Porta-rezidenciale-me-rreshqitje
Komandimi i portave rezidenciale me rrëshqitje, realizohet me motor, produkte të CAME, ROGER,

           (për porta deri në 800 kg).

 

 

Last Updated on Friday, 22 June 2012 15:37